Pekeliling Perbendaharaan

 

Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 4 Tahun 2013 - Pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan telah di tandatangani pada 28 Mac 2013. Pekeliling ini bertujuan untuk menerangkan tentang pelaksanaan perakaunan akruan bagi pengurusan kewangan dan perakaunan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2015.

 

 Pekeliling Perbendaharaan 042013.pdf