Garis Panduan

 

1. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil 1 Tahun 2013  - Aset Kerajaan Asas Akruan

  • Garis panduan ini telah diedarkan kepada semua Pejabat Perakaunan pada 15 Julai 2013 . Ianya bertujuan untuk memberi pemahaman berkaitan definisi, kategori dan usiaguna aset dalam pelaksanaan Perakaunan Akruan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2015.

 Garis Panduan Bil 1 2013.pdf 

 

2. Garis Panduan Pelaksanaan Perakaunan Akruan Bil 1 Tahun 2014 - Inventori Kerajaan Asas Akruan

  • Garis panduan ini telah diedarkan pada 13 Februari 2014. Ianya bertujuan untuk memberi pemahaman berkaitan inventori dalam Pelaksanaan Akruan Kerajaan Persekutuan.

 

 Garis Panduan Bil 1 2014.pdf