Ruangan Pendaftaran Pengguna
* Ruangan ini wajib diisi Ruangan ini adalah mandatori dan wajib diisi | Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Ruangan ini akan dipaparkan pada profil | Maklumat ini TIDAK akan dipaparkan di profil anda Ruangan ini tidak akan dipaparkan pada profil | Informasi anda: ? : Field description: Move mouse over icon Info: Pointkan kursor untuk maklumat tambahan

* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Nama  : Sila masukkan nama anda
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Alamat Emel  : Sila masukkan alamat e-mel yang sah. E-mel pengesahan akan dihantar terus kepada e-mel ini semasa proses pendaftaran
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: ID Pengguna  : Sila masukkan ID Pengguna yang sah. Tiada jarak, memerlukan sekurang-kurangnya 3 karakter dan perlu mengandungi 0-9,a-z,A-Z
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini TIDAK akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Katalaluan  : Sila masukkan katalaluan yang sah. Tiada jarak, memerlukan sekurang-kurangnya 6 karakter dan mengandungi huruf kecil atau besar, nombor dan karakter khas
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini TIDAK akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Sahkan Katalaluan : Sila masukkan katalaluan yang sah. Tiada jarak, memerlukan sekurang-kurangnya 6 karakter dan mengandungi huruf kecil atau besar, nombor dan karakter khas
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Nombor Kad Pengenalan  : <p>Sila masukkan kad pengenalan beserta simbol '-' jika ada (*Contoh : 881008-56-5333)</p>
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Kategori Pengguna  : <p>Sila nyatakan kategori pengguna anda sama ada di peringkat SKP, KPMG. Bagi pengguna di peringkat Bendahari Negeri dan PTJ dibawahnya, sila pilih 'Lain-lain'.</p>
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda
* Ruangan ini wajib diisi Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Nombor Telefon (Pejabat) : <p>Sila masukkan nombor telefon pejabat anda</p>
Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Informasi anda: Nombor Telefon (Bimbit) : <p>Sila masukkan nombor telefon (bimbit) anda</p>
 
* Ruangan ini wajib diisi Ruangan ini adalah mandatori dan wajib diisi | Maklumat ini akan dipaparkan di profil anda Ruangan ini akan dipaparkan pada profil | Maklumat ini TIDAK akan dipaparkan di profil anda Ruangan ini tidak akan dipaparkan pada profil | Informasi anda: ? : Field description: Move mouse over icon Info: Pointkan kursor untuk maklumat tambahan