Peranan & Tanggungjawab Trainer

Berikut merupakan peranan & tanggungjawab trainer -

 

  • Menghadiri latihan berterusan

 

  • Melatih warga di Kerajaan Negeri

 

  • Menyediakan laporan-laporan yang berkaitan

 

  • Bertindak sebagai Agen Perubahan