Peranan & Tanggungjawab Change Ambassador

Change Ambassador berperanan untuk melaksanakan tanggungjawab seperti berikut -

 

  • Menyelaras dan memudahcara perubahan polisi, proses dan prosedur serta teknologi berkaitan pelaksanaan perakaunan akruan di Kerajaan Negeri;

 

  • Memastikan proses transformasi pelaksanaan perakaunan akruan di Kerajaan Negeri berjalan dengan lancar;

 

  • Menyalurkan maklumat terkini berhubung perakaunan akruan kepada Kerajaan Negeri;

 

  • Memainkan peranan sebagai penasihat dalam perakaunan kepada Kerajaan Negeri; dan

 

  • Merangka, merancang dan memantau pelaksanaan aktiviti kesedaran (awareness) dan latihan perakaunan akruan bagi seluruh warga Kerajaan Negeri.